Janssen - Basisboek huiselijk geweld

Inleiding ò ò In Amersfoort sloeg een 39-jarige vrouw haar echtgenoot tot bloedens toe met een kandelaar op zijn hoofd. Eigenlijk wilde ze zelfmoord plegen, maar ze wist niet hoe. Ze hoopte dat haar man haar zou doden. ò ò De 70-jarige Mimoun H. steekt in de Utrechtse wijk Kanaleneiland zijn appartement in brand. Er volgt een explosie, waarbij een politieagent ge wond raakt. Later vindt de politie in het appartement het lichaam van Mimouns vrouw. Zij zou door haar man zijn neergestoken. ò ò Amy is secretaresse bij een groot technisch bedrijf. Bij een functione ringsgesprek merkt haar chef op dat Amy haar werk de laatste tijd onge concentreerd doet. Ze maakt veel fouten. Ze komt ook geregeld te laat. Amy geeft alleen als verklaring dat er ‘thuis een paar problemen zijn’. De chef vraagt of er misschien ook geweld aan te pas komt. Amy zegt niets meer. ò ò De achtjarige Sharleyne is van de tiende verdieping van een flatgebouw in Hoogeveen gevallen. Of is ze eraf geduwd? De moeder van Sharleyne staat voor de rechter. Ze blijkt die bewuste avond dronken te zijn geweest, ze had een ‘kwade dronk’. ò ò De veertienjarige Issa verheugde zich op een vakantie bij zijn vader in Afrika, maar hij werd na aankomst opgehaald door onbekenden die hem zijn paspoort en mobieltje afnamen en hem aan zijn lot overlieten. Issa’s familie wilde voorkomen dat hij te veel zou verwestersen. ò ò De twintigjarige, verstandelijk beperkte Daniëlla wordt wekenlang door haar stiefvader Geert geslagen en gemarteld. Ze sterft uiteindelijk aan haar verwondingen. Er waren tien instanties bij het gezin betrokken. Het was bij die instanties bekend dat Geert veroordeeld was wegens het seksu eel misbruiken en bedreigen van twee stiefdochters in een vorige relatie. ò ò Ibrahims ouders hebben voor hem een bruid uit het Rifgebied gevon den. De bruid is zeventien jaar en spreekt alleen Berbers. Ibrahim en zijn moeder besluiten dat zij niet alleen naar buiten mag. Als Ibrahim en zijn ouders het huis verlaten, doen zij de deur achter zich op slot. Het meisje blijft alleen achter. Ibrahim neemt haar paspoort en haar telefoon mee. ò ò Een rechter in Groningen wordt veroordeeld omdat hij zijn vriendin heeft bedreigd. Hij wordt uit zijn ambt gezet. Deze voorbeelden zijn deels gebaseerd op de literatuur over huiselijk geweld en deels op krantenberichten. Ze illustreren het feit dat huiselijk geweld en kindermishandeling zich in veel gedaanten voordoen. Vernedering en pesten, bedreiging, fysieke mishandeling, verwaarlozing, opsluiting, seksueel geweld, financiële uitbuiting, moord en doodslag: in ge-

17

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker