Janssen - Basisboek huiselijk geweld

ò ò verplaatsing van de opdrachten van het boek naar de website (in eerdere uitgaven werd elk deel van dit boek afgesloten met een aantal opdrachten waarmee studenten hun opgedane kennis konden toetsen); ò ò tal van kleinere bijstellingen, aanvullingen en actualiseringen. Zo zijn on der meer oude krantenberichten (deel 1) vervangen door actuelere en zijn beschrijvingen van best practices (deel 2) en interviews met professionals uit de praktijk (deel 3) geactualiseerd. Wij hopen dat het boek met deze bijstellingen weer een aantal jaren dienst kan doen bij het opleiden van professionals en dat zij straks met actuele ken nis op zak het werkveld betreden! Namens de auteurs,

Hans Janssen voorjaar 2019

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker