Heijst - Arts-Based Research voor het sociale domein

Pim van Hei jst Nico de Vos Sabrina Keine mans (RED.)

arts- based

research voor het s ociaal domein Op kunsten gebaseerd praktijkgericht onderzoek

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online