Ham - Zichtbaar Nederlands

7

De zinsbouw

233

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

Algemeen  A2

234 241 254 257 261 265

Conjuncties en signaalwoorden  B1

Tijd, manier en plaats  A2

Om… te  A2 Het passief  A2

Tangconstructies  B2

Literatuur

269

Grammaticale woorden

271

Over de auteur

279

Made with FlippingBook Online newsletter