Ham - Zichtbaar Nederlands

6  Het verbum

A1 

HARD EN DIRECT

Nederlanders vinden de impe ratief heel hard en direct. Je kunt twee dingen doen om het vrien delijker te maken: 1 Maak de imperatief zachter met even , eens of maar . Kijk ook in deel 4.6. 2 Maak een vraag van je imperatief.

Geef mij de boter even .

Geef mij de boter!

Kun je mij de boter geven? Kun je even wachten? Wil je even gaan zitten?

Wacht even .

Wacht!

Ga even zitten.

Ga zitten!

198  |

Made with FlippingBook Online newsletter