Ham - Zichtbaar Nederlands

6  Het verbum

A1

DE REGEL

De infinitief staat aan het einde van de zin.

De vorm verandert nooit. De vorm is hetzelfde als de wij-vorm van het presens.

het verbum verandert

de infinitief blijft hetzelfde

Ik wil vandaag een nieuwe fiets kopen. Wij willen vandaag een nieuwe fiets kopen. Wilt u vandaag een nieuwe fiets kopen? … omdat hij vandaag een nieuwe fiets wil kopen. Dinsdag wilde Lucas een nieuwe fiets kopen.

182  |

Made with FlippingBook Online newsletter