Ham - Zichtbaar Nederlands

6.3  Het imperfectum of het perfectum?

6.3 Het imperfectum of het perfectum? Als we over vroeger, dus over het verleden praten, gebruiken we meestal twee vormen: het imperfectum en het perfectum.

het imperfectum: Om vijf uur stopte Eefje met werken. het perfectum: Carla is gestopt met roken.

Wanneer gebruiken we welke vorm?

A2

DE REGEL

Imperfectum

Perfectum

Dingen op hetzelfde moment

Toen ik naar huis fietste , regende het.

Beschrijving (hoe was het?)

Feit (wat is er gebeurd?)

Ik heb een cake gebakken .

De cake was niet lekker.

|  155

Made with FlippingBook Online newsletter