Ham - Zichtbaar Nederlands

1  Het substantief

pasta met kip

pasta met een kip

pasta met kippen

als kip eten is, kunnen we het niet tellen

levende kippen kunnen we wel tellen

Tijd en maten: aantal +

r

1 uu r 1 jaa r 1 kee r

2 uur 2 jaar 2 keer

1 mete r

2 meter

1 lite r

2 liter

Wel pluralis bij: 1 minuut

2 minut en

2 dag en

1 dag

2 maand en

1 maand

Maar: ÎÎ 1 (kilo)gram 2 (kilo)gram

Aantal + € 1 euro

2 euro

1 dollar 1 roebel

2 dollar 2 roebel

 B1

SINGULARIS OF PLURALIS? is zijn een groep mensen is een half brood is 50% van de mensen is geen mens is

veel mensen zijn weinig broden zijn een paar mensen zijn sommige mensen zijn

26  |

Made with FlippingBook Online newsletter