Ham - Zichtbaar Nederlands

1  Het substantief

3 Het einde van het woord

-ing en -nis krijgen -en

-e en -trice krijgen -s

de leerling en

de tante s

de leerling

de tante

de gevangenis de gevangeniss en

de actrice de actrice s

 A1

COMBINATIES VAN WOORDEN

de zakk en

de zak

de rugzakk en de broekzakk en

de rugzak

de broekzak

de sleutel s

de sleutel

de fietssleutel s de garagesleutel s

de fietssleutel de garagesleutel

Kijk ook in deel 1.5.

 A2

A, I, O, U, Y, EE en IE -ee + en = -ee ën -ie + en = -ie ën

-a, -i, -o, -u, -y + s = ’s

de zee ën de knie ën

de auto de auto ’s de hobby de hobby ’s

de zee de knie

Je zegt: zee-en en knie-en.

Maar niet bij de -e:

de keuze de keuzes

 A2

SPECIALE VORMEN -um  -a -us  -i -heid  -heden het muse um

de muse a de politic i

de politic us

de mogelijk heid

de mogelijk heden

22  |

Made with FlippingBook Online newsletter