Arnold Bronkhorst, Jens van der Kerk & Nicolette Schipper-van Veldhoven - Een pedagogisch sportklimaat

Een pedagogisch sportklimaat Het realiseren van een positieve clubcultuur

Onder redactie van: Arnold Bronkhorst Jens van der Kerk Nicolette Schipper- van Veldhoven

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online