Jakop Rigter & René Diekstra - Werkboek Psyche en brein

Checklist hoofdstuk 1

Checklist hoofdstuk 1

Onthouden Je kunt nu navertellen:

šš welke factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van de hersenen; šš wat de definitie is van het begrip ‘plasticiteit’; šš wat de definitie is van het begrip ‘pruning’ ; šš dat verbindingen tussen zenuwcellen in je hersenen verminderen als deze verbindingen weinig gestimuleerd worden; šš wat wordt bedoeld met een gevoelige periode in de ontwikkeling van je hersenen; šš welke voorbeelden er zijn van positieve invloeden op je hersenontwikkeling (minimaal drie); šš welke voorbeelden er zijn van negatieve invloeden op je hersenontwikkeling (minimaal drie).

Begrijpen Je kunt nu in je eigen woorden uitleggen:

šš hoe je de ontwikkeling van je hersenen kunt beïnvloeden; šš wat er bedoeld wordt met de uitspraak ‘werk maakt sterk’; šš wat er bedoeld wordt met de uitspraak ‘use it or lose it’ ; šš wat de overeenkomst is tussen het trainen van hersenen en het trainen van spieren; šš hoe je brein zich specialiseert; šš waarom de zwangerschap een gevoelige periode is voor de ontwikkeling van de hersenen van het ongeboren kind; šš welke invloed een gevoelige periode heeft op de ontwikkeling van de hersenen bij kinderen; šš welke invloed een gevoelige periode heeft op de ontwikkeling van de hersenen tijdens de puberteit; šš welke invloeden uit de omgeving een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van de hersenen en waarom; šš welke invloeden uit de omgeving een negatieve invloed hebben op je brein en waarom; šš wat het effect is van negatieve invloeden op het brein tijdens de zwangerschap en tijdens de puberteit.

|  33

Made with FlippingBook - Online catalogs