Etje Heijdanus & Anouk van Nunen - DANS!

1 Wat is dans?

1.2.2 Artistieke context Dans in de artistieke context is dans als kunstvorm. Deze vorm van dans wordt meestal uitgevoerd door professionele dansers die daarvoor een gespeciali seerde opleiding hebben gevolgd. Daar trainen dansers de fysieke aspecten van dans en muzikaliteit, expressiviteit en ruimtegebruik, leren ze over de dansgeschiedenis en ontwikkelen ze een eigen kunstzinnige visie en stijl. Dansen worden ontworpen door choreografen die de richting bepalen voor een dansgezelschap in een bepaalde voorstelling. Die voorstellingen zijn in de meeste gevallen te zien in theaters of speciaal gekozen andere locaties. Er wordt gebruikgemaakt van kostuums, decor en speciale belichting, en er is natuurlijk een publiek. Zoals je in de omschrijving in paragraaf 1.3 zult zien, gaat het bij dans al tijd om een belevingsaspect, dat in dit geval wordt gecommuniceerd met een publiek. Dans als kunstvorm gaat zeker niet alleen maar over ‘mooi’ of ‘knap gedaan’. Dans kan door de boodschap, de mededeling, het verhaal of de sfeer ook aangrijpend of confronterend zijn. Afhankelijk van wat de choreograaf wil overdragen, zal misschien in plaats van voor sierlijke bewegingen juist voor hoekige, grillige of razendsnelle bewegingen worden gekozen. Dans kan de kijker gespannen op zijn stoel drukken, vrolijk stemmen, iets geven om over te praten of om over na te denken. Als toeschouwer zul je het bewegings- en belevingsaspect van de dans ervaren. Dat is wat dans in de artistieke context teweeg wil brengen. Wanneer je met je klas naar een dansvoorstelling kijkt of wanneer een pro fessionele danser in je school komt, komen je leerlingen met al deze aspecten in aanraking. Zo draagt kijken naar dans bij aan hun culturele en sociaal-emo tionele ontwikkeling. Leerlingen zullen zo samen met jou als begeleidende leerkracht hun culturele leefwereld vergroten.

Dans van een professioneel dansgezelschap, speciaal voor kinderen

22

Made with FlippingBook flipbook maker