Etje Heijdanus & Anouk van Nunen - DANS!

Inleiding

gevat in de laatste paragraaf van elk hoofdstuk. Je kunt deze samenvatting hanteren als leidraad bij het studeren, maar ook om te checken of je de stof goed hebt begrepen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met opdrachten om de leerstof te verwerken en een korte bespreking van de opdracht bij de casus. Zoals eerder aangegeven, past bij dans het uitgangspunt ‘leren door doen’. In de opdrachten ga je actief met de stof aan de slag. Omdat studenten, net als leerlingen op de basisschool, verschillende leerstijlen hebben, bieden de op drachten je de mogelijkheid om je eigen stijl te volgen in de manier waarop je je de stof eigen maakt en toepast. DANS! geeft daarom ook veel voorbeelden van lessen. Deze lessen verwijzen naar de theorie en maken inzichtelijk wat daarin beschreven staat. Het ‘leren door doen’ krijgt in de voorbeeldlessen een extra dimensie: ze zijn bedoeld om daadwerkelijk in je stagepraktijk uit te voeren, zodat je zelf kunt ervaren wat voor jou goed werkt en wat minder goed. Tot slot nog een laatste praktische opmerking. Het is in de meeste studielite ratuur gebruikelijk om te spreken over ‘hij’ als ook ‘zij’ bedoeld wordt. Hoewel we ons ervan bewust zijn dat studenten mannen of vrouwen zijn, houden we ons voor het leesgemak aan dit gebruik.

Studiewijzer website Op www.coutinho.nl/dans2 vind je het online studiemateriaal bij dit boek. Dit materiaal bestaat uit:

Lesvoorbeelden

Dansfragmenten

Muziekfragmenten

Extra studiemateriaal

In het boek wordt met de icoontjes verwezen naar een onderdeel op de web site.

17

Made with FlippingBook flipbook maker