Etje Heijdanus & Anouk van Nunen - DANS!

DANS!

actief kan vertalen in dansbewegingen en zo tot begrip van de leerstof kan komen. • Er wordt een indeling gemaakt in zelf dansen (productie), kijken naar en zich openstellen voor dans van anderen (receptie) en nadenken over de ei gen dans en die van anderen (reflectie). • Het digitaal illustreren van begrippen dans met behulp van dansfragmen ten. • Het gebruikmaken door studenten van bestaande literatuur over en metho des voor dans in het basisonderwijs (dansbronnen). • Het gebruikmaken door studenten van dansactiviteiten, gestructureerde dans en voorbeeldlessen dans. • Studenten leren herkennen hoe leerlingen in de dansontwikkeling diverse stadia doorlopen (van onbewuste expressie en vormgeving tot bewuste ex pressie en vormgeving) en hoe zij hun handelen daarop kunnen laten aan sluiten. • Het leren hanteren van de 21e-eeuwse vaardigheden in relatie met dans en creativiteit. Opbouw Uiteraard hebben de genoemde uitgangspunten consequenties voor de op bouw en uitwerking van dit handboek. Voor de opbouw is gebruikgemaakt van het Model Didactische Analyse (MDA) van Van Gelder, Oudkerk-Pool, Peters & Sixma (1971). Dit model is hier enigszins aangepast, zodat het aansluit bij het onderwijs in dans. Daarnaast is het MDA vertaald in een serie van dertig vragen, die zich steeds meer toespitsen op de concrete lespraktijk in de basis school. Deze vragen vormen de leidraad voor de indeling van dit handboek. In de volgende tabel staan de dertig vragen, met daarnaast de hoofdstukken waaraan ze zijn gekoppeld.

Vragen

Hoofdstuk

1 In welke contexten kun je dans tegen komen? 2 Hoe kom je dans in het basisonderwijs tegen? 3 Wat is dans? 4 Waarom dans in het basisonderwijs? 5 Wat betekent dans in het basisonderwijs voor jouw ontwikkeling als leerkracht? 6 Wat is een dansdoel?

1 Wat is dans?

- De contexten van dans - Dans in het basisonderwijs - De definitie van dans

2 Werken aan bekwaamheidseisen en vakspecifieke competenties dans - Wat zijn competenties? - Vakspecifieke competenties voor de leerkracht - Dansdoelen voor de leerling

14

Made with FlippingBook flipbook maker