Etje Heijdanus & Anouk van Nunen - DANS!

 

12.5 Praktische handreikingen

234 234 234 234 235 235 236 236 238 239 240 240 241 246 247 248 249 251 252 253 254 256 258

12.5.1 Voorbereiding 12.5.2 Opbouw van de les

12.5.3 Muziekkeuze

12.5.4 Maak je les betekenisvol

12.5.5 Checklist

12.5.6 Aanmoediging

12.6 De reflectiecyclus van Korthagen

12.7 Samenvatting

13 Dans en andere vakken

13.1 Inleiding

13.2 Dans in het leergebied kunstzinnige oriëntatie

13.3 Cultuur en cultuureducatie

13.4 Vakspecifieke competenties dans en cultuur

13.5 Dans in samenhang met deelgebieden cultuureducatie

13.5.1 Erfgoededucatie en dans 13.5.2 Media, media-educatie en dans 13.5.3 Literatuureducatie en dans 13.5.4 Authentieke kunsteducatie

13.6 Dans in relatie met andere vakken

13.6.1 Dans in relatie met andere kunstvakken 13.6.2 Dans in samenhang met andere vakken

13.7 Samenvatting

Literatuur

260

Register

264

Over de auteurs

272

Made with FlippingBook flipbook maker