Etje Heijdanus & Anouk van Nunen - DANS!

3.3 Leertheorieën

49 49 50 51 52 52 55 58 58 59 60 62 64 65 66 68 68 69 70 71 72 73 73 75 75 76 77 77 78 79 79 79 81 84 84 84 85 85 85 86

3.3.1 De theorie van psychologische basisbehoeften 3.3.2 Ervaringsgericht Onderwijs (EGO) 3.3.3 Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)

3.3.4 Authentiek leren

3.4 De 21e-eeuwse vaardigheden en het basisonderwijs

3.4.1 De 21e-eeuwse vaardigheden in relatie met dans

3.5 De ontwikkelingsgebieden bij het vak dans

3.5.1 Dansontwikkeling en ontwikkelingspsychologie

3.5.2 Dans en ontwikkeling 3.5.3 Cognitieve ontwikkeling Motorische ontwikkeling 3.6.1 Dansontwikkelingen

3.6

3.6.2 Muzikale, beeldende en dramatische invalshoeken bij dans

3.7 3.8

De ontwikkeling van het zelf

Lichaamsplan, lichaamsbesef en lichaamsidee

3.8.1 Lichaamsplan 3.8.2 Lichaamsbesef 3.8.3 Lichaamsidee

3.9

Samenvatting

4

Leerinhouden en leerlijn dans

4.1 Inleiding

4.2 De educatieve context van dans

4.3 Dans binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie

4.4 Opbouw van dansvaardigheden

4.4.1 Het MVB-model

4.4.2 Productie, receptie en reflectie 4.4.3 Het lichaam als instrument

4.4.4 Danselementen 4.4.5 Danskwaliteit

4.4.6 Vaardigheden voor dans

4.4.7 Het MVB-model gekoppeld aan vakinhouden

4.5 De leerlijn dans

4.5.1 Receptief vermogen 4.5.2 Onderzoekend vermogen 4.5.3 Creërend vermogen 4.4.5 Sociaal vermogen 4.5.6 Reflectief vermogen 4.5.7 Proces- en productdoelen

4.6 Samenvatting

Made with FlippingBook flipbook maker