Edwin Hoffman en Arjan Verdooren - Diversiteitscompetentie

5.4 Non-verbale taal

180 181 182 183 183 184 185 185 186 186 187 187 188 189 190 191 193 195 195 196 196 197 198 199 199 201 201 203 204 205 206 207 208 209 211 214 214 217 224

5.4.1 Waarneming

5.4.2 Vormen van non-verbale taal 5.4.3 Gezichtsuitdrukkingen 5.4.4 Uiting van gevoelens en bedoelingen

5.4.5 Aanraken

5.4.6 Afgesproken gebaren 5.4.7 Non-verbaal aandacht geven

5.4.8 Oogcontact 5.4.9 Taboegebaren 5.4.10 Lopen en bewegen

5.4.11 Lachen

5.4.12 Gemoedsstemming 5.4.13 Paralinguïstiek of prosodie 5.4.14 Gebruik van ruimte en afstand

5.4.15 Omgang met tijd

5.4.16 Stilte

5.4.17 Geuren en ruiken 5.4.18 Kleding en uiterlijk

5.4.19 Kleur 5.4.20 Groeten

5.4.21 Non-verbaal beleefd gedrag

5.5 Sociale representaties en taal

5.6 Kernreflectie voor het TOPOI-gebied Taal

5.7 Verwerkingsopdrachten

6

Het TOPOI-gebied Ordening: zienswijze en denkwijze

Inleiding

6.1 Interpunctie: een proces van ordening

6.2 Subjectieve zienswijzen

6.3 De invloed van collectieve wereldbeschouwingen

6.4 Collectieve wereldbeschouwingen

6.4.1 Het utilitarisme 6.4.2 Het confucianisme

6.4.3 Nationale wereldbeschouwingen

6.4.4 Dimensies van collectieve wereldbeschouwingen

6.5 Cognitie en denkwijze

6.5.1 Wat zie je, hoe denk je? 6.5.2 Oosters en westers denken 6.5.3 Inductief en deductief denken

Made with FlippingBook HTML5