Edwin Hoffman en Arjan Verdooren - Diversiteitscompetentie

DIVERSITEITS COMPETENTIE NIET CULTUREN, MAAR MENSEN ONTMOETEN ELKAAR​

Edwin Hoffman en Arjan Verdooren

u i t g e v e r ij

c

c o u t i n h o

Made with FlippingBook HTML5