Walter Geerts & Martine Dijk m.m.v. Ryanne Tulner - Doeltreffende didactiek

Doeltreffende didactiek

Aanwijzingen voor het onderwijs van vandaag en morgen Hoofdstuk 5 zoomt in op de veranderingen die momenteel in het onderwijs gaan de zijn. Er wordt met behulp van tips uiteengezet hoe je de leerlingen kunt helpen de vaardigheden die genoemd worden in het kijkkader 21e-eeuwse vaardigheden te verwerven. Deze tips zijn een logische verdieping op de ambachtelijke tips uit de voorgaande hoofdstukken. Het vijfde hoofdstuk verschaft geen blauwdruk voor de inrichting van het onderwijs, maar laat zien dat al deze tips zijn in te zetten bij beteke nisvol onderwijs, of het nu om differentiëren, individualiseren of personaliseren gaat.

Uitleg icoontjes  = Tip

 = Praktijk  = Theorie  = Definitie  = Voorbeeld  = Toolkit

14

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online