Healthy ageing - wiekens

Healthy ageing

mogelijk meer voeding nodig dan iemand die minder beweging krijgt. Uiter aard spelen individuele verschillen op grond van sekse en etniciteit eveneens een rol. Dit alles maakt het onmogelijk om voor alle vijf de thema’s tot ‘gouden standaarden’ te komen. In dit tweede deel wordt ingegaan op de mogelijk heden die de gezondheidsprofessional heeft om in de praktijk ondersteuning te bieden, gegeven de verschillende levensfasen en de soms grote individuele verschillen.

14

Made with FlippingBook Online newsletter