Suzanne van Norden - Iederen kan leren schrijven

Inhoud

Inleiding De kracht van schrijven over ervaringen

11

Deel I Theorie

Onderwijs in het schrijven van teksten

15

1

Een stevige basis voor hedendaags schrijfonderwijs

16

1.1 Het belang van schrijfvaardigheid in het digitale tijdperk 1.2 Waar moet het naartoe met het schrijfonderwijs? 1.3 Hoe taal en inhoud samengaan in goed schrijfonderwijs

16 18 19 20

1.4 Schrijven over ervaringen als basis en brug

2

Functioneel schrijven: werken met genres en tekstsoorten

23

2.1 Schrijven en schoolse taalvaardigheid 2.2 Meer zicht op verschillen tussen teksten 2.3 Meer systematiek: de drie hoofdgenres

24 27 28 30 37 46 48 52 56 59 61 66 71 74 78 82 84 87 55

2.4 Schrijfvaardigheid en genrekennis van groep 1 tot en met 8

2.5 Tien basisgenres voor de basisschool

2.6 Schrijven bij de zaakvakken

2.7 Schrijven in genres binnen thema’s of zaakvakonderwerpen

2.8 Leerlijnen en didactische lijnen

3

Kenmerken en voorbeelden van tien genres voor de basisschool

3.1 Vertelling 3.2 Verhaal 3.3 Verslag 3.4 Beschrijving 3.5 Procedure 3.6 Verklaring

3.7 Oproep/verzoek 3.8 Beschouwing

3.9 Betoog 3.10 Respons

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online