Suzanne van Norden - Iederen kan leren schrijven

Ten slotte heb ik de verbinding van schrijven met de zaakvakken nog sterker willen aanraden dan in de eer- ste versie. Naast de eigen ervaringen en goede jeugdli- teratuur, leveren de zaakvakken een zee van belangrijke onderwerpen om over te praten, te lezen en te denken. En dus ook om over te schrijven. Mijn hypothese is dat alle kinderen beter zullen gaan schrijven als hun leer- krachten schrijftaken binnen de zaakvakken bewust inplannen en begeleiden. Ik hoop dat iemand daar nog eens onderzoek naar gaat doen! Ik bedank iedereen die mij feedback gaf op deze twee- de versie van mijn tekst. In de eerste plaats Lucie Visch en Petra de Lint, voor hun nauwkeurige opmerkingen en de manier waarop zij de teksten gerelateerd heb- ben aan hun rijke praktijkervaring met schrijven in de klas. Ook Marleen Laan en Christina Post lazen de tekst als zeer betrokken leerkrachten. Verder mijn pabocol- lega’s Andrea Visser, Annette Schaafsma, Veronique Damoiseaux en Wilma van der Schaaf, die allen met het boek werken in de opleiding. Theun Meestringa en Bart van der Leeuw gaven me nuttig commentaar op de gen- re-indelingen. De tekstbesprekingen die ik met jullie al- len heb gevoerd hebben het boek beslist beter gemaakt!

Suzanne van Norden Voorjaar 2018

Scholen die interesse hebben in scholing en begelei- ding rondom dit boek kunnen zich via ikls@xs4all.nl wenden tot de auteur . Op mijn website www.iedereenkanlerenschrijven.nl vind je actuele informatie over schrijven op school en over het begeleidingsaanbod.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online