Suzanne van Norden - Iederen kan leren schrijven

www.coutinho.nl/lerenschrijven2

Met de code in dit boek heb je toegang tot je online studiemateriaal. Dit materiaal bestaat uit genre-, leerlijn- en structuurschema’s, voorbeelden van kinderteksten in de tien genres, kaderbladen, lesvoorbereidingsformulieren, formulieren voor de beoordeling van teksten, en teksten uit het boek Taal leren op eigen kracht .

Om je studiemateriaal te activeren heb je onderstaande code nodig. Ga naar www.coutinho.nl/lerenschrijven2 en volg de instructies.

Ter nagedachtenis aan mijn vader, wiens rijke taalgebruik de basis legde voor mijn schrijfplezier.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online