Suzanne van Norden - Iederen kan leren schrijven

9

Begeleiding tijdens het schrijven

191

9.1 Ondersteunen bij het formuleren: hardop schrijven

192 194 196

9.2 Samen schrijven of alleen: bewust coöperatieve werkvormen inzetten

9.3 Samen met kinderen denken en praten over schrijven

10

Teksten bespreken

198

10.1 Kinderen kritisch leren kijken naar teksten in alle groepen

199 203 206 207 208 210 213 215

10.2 Een focus kiezen voor een tekstbespreking

10.3 Teksten selecteren voor een klassikale tekstbespreking

10.4 Modeling tijdens een tekstbespreking

10.5 Klassikale tekstbesprekingen inplannen, timen en afsluiten 10.6 Goede instructies geven voor tekstbesprekingen in tweetallen 10.7 De plek van spelling en interpunctie in een tekstbespreking bepalen 10.8 Een mondelinge vorm: begrijpend luisteren met kinderteksten

11

Teksten beoordelen en schrijfontwikkeling volgen

217

11.1 Onderscheid maken tussen het schrijfproces en het schrijfproduct

218 219 221 222 222

11.2 Beoordelingscriteria voor teksten vaststellen

11.3 Wat kinderen kunnen hebben aan de beoordeling van hun teksten

11.4 Praten met collega’s over beoordeling en vooruitgang

11.5 Manieren bedenken om teksten te bewaren en resultaten te registreren

Deel III Praktijk

Schrijflessen ontwerpen op de basischool in de richting van referentieniveaus 1F en 1S 225

12

Schrijflessen plannen en organiseren

226

12.1 Basisprincipes voor goede schrijflessen 12.2 Lessen in een leerlijn plaatsen 12.3 Lessen plannen in de tijd 12.4 Aansluiten bij taalmethodes 12.5 Genres kiezen in de bovenbouw 12.6 Aansluiten bij zaakvakonderwerpen 12.7 Zelf lessen bouwen voor groep 1-3 en groep 4-8

226 227 231 231 232 232 235 239 240

12.8 Voorbeelden van lessenreeksen

12.9 Boeken selecteren bij een thema of zaakvakonderwerp

Literatuur

241

Register

243

Over de auteur

247

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online