Suzanne van Norden - Iederen kan leren schrijven

Deel II Didactiek

Wat werkt goed als je kinderen met schrijven verder wilt helpen?

91

4

Basiswerkvormen in het schrijfcurriculum

92

4.1 Taalrondes en tekstbesprekingen als basiswerkvormen 4.2 De praktijk van taalrondes: in een uur schrijft ieder kind een tekst 4.3 De praktijk van tekstbesprekingen: het onmisbare vervolg van een taalronde 100 4.4 Verdieping met behulp van genre-instructie: meer lesmomenten rondom een schrijftaak 108 4.5 Schema’s voor het plannen van schrijflessen 109 4.6 Taaltekeningen en bijschrijfgesprekken met kleuters en begin groep 3 110 93 94

5

Algemene didactische principes

114

5.1 Uitdaging en ondersteuning bieden

114 116 119 122 126 129 131 132 133 135 136 138 139 140 141 132

5.2 Lesgeven in schrijven: bewust instructie inzetten 5.3 Van inhoud en functie naar vorm van teksten 5.4 Sterke en zwakke schrijvers passend benaderen

5.5 Schrijven voor een lezer 5.6 De tijd nemen voor schrijven 5.7 Digitaal schrijven (en lezen)

6

Interactie tijdens schrijflessen

6.1 Interactie van kinderen met ouders en basiscommunicatie

6.2 De IRF-interactie uitbouwen

6.3 Scaffolding, dialogic teaching en modeling

6.4 Vertel- en denkvragen stellen in alle fasen van het schrijfproces

6.5 Interactie bij tekstbesprekingen

6.6 Interactie bij taaltekeningen in groep 1-3

6.7 Beurtgeving

6.8 Interactie tussen kinderen onderling

7

Onderwerpen en genres

144

7.1 Onderwerpen zoeken

145 152 159 163

7.2 Onderwerpen koppelen aan genres 7.3 Focus aanbrengen in onderwerpen

7.4 Helpen bij informatie verzamelen en verwerken

8

Tot schrijven komen

168

8.1 Inhoudelijke startgesprekken begeleiden

169 170 171 174 183 187 188

8.2 Lijstjes maken en tweetalgesprekken voeren tijdens taalrondes

8.3 Schrijfopdrachten formuleren en geven

8.4 Geschikte voorbeeldteksten zoeken en gebruiken

8.5 Werken aan tekststructuur

8.6 Aandacht voor signaalwoorden in voorbeeldteksten en eigen teksten

8.7 Met de hele groep hardop denkend een tekst schrijven

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online