Lotte Minnema - Woordenstroom

1

Mini-woorddictee

Activiteit

cursisten geven elkaar een woorddictee

Fase

consolideren + controleren

Benodigdheden

woordenlijst

In de les Stap 1  Woorden kiezen

■■ Pak de woordenlijst van de vorige les, taak of het vorige hoofdstuk erbij en geef de cursisten twee minuten de tijd om individueel de woordenlijst te bestuderen. ■■ Laat elke cursist vijf moeilijke woorden uit de lijst kiezen. Stap 2  Duo’s vormen en dictee afnemen ■■ Laat de cursisten elkaar in duo’s een woorddictee afnemen. Cursist A houdt de woordenlijst erbij en dicteert zijn vijf woorden aan cursist B. Cursist B schrijft de woorden op. Stap 3  Controleren en wisselen ■■ Cursist A controleert de woorden van cursist B met behulp van de woordenlijst. Daarna wisselen ze van beurt.

22

Made with FlippingBook Learn more on our blog