Lotte Minnema - Woordenstroom

■■ Houd het simpel: gebruik bijvoorbeeld één werkvorm per les. Gebruik niet steeds dezelfde, maar wissel af. ■■ Blijf nadenken over welke werkvormen goed bij je groep passen. Door te variëren maak je je lessen afwisselender en spreek je cursisten met verschillende leervoorkeu ren aan. ■■ Maak na afloop notities voor jezelf: beoordeel bijvoorbeeld hoe het ging met plus sen of minnen in de marge en noteer aandachtspunten voor de volgende keer.

Website

www.coutinho.nl/woordenstroom

Bij dit boek hoort een website. Hierop vind je nuttige links voor docenten en cursisten en een invulbare pdf om woordkaartjes mee te maken voor diverse werkvormen.

15

Made with FlippingBook Learn more on our blog