Jacob Eikelboom en Monique de Graaf - Meesterlijk schrijven

17.4 Hoe stem je een rapportage af op de lezer? 17.4.1 Overige aspecten van een rapportage 17.5 Voorbeeld van een rapportage 17.6 Standaardzinnen voor een rapportage

184 186 187 191 192 193

Checklist rapportage algemeen Checklist onderzoeksrapport

18

Hoe zit het ook alweer?

195

Spelling, stijl, argumentatie en juridische conventies

18.1 Werkwoordspelling

195 197 198 198 199 200 200 201 203 203 204 205 205 205 207 207 208 208 208 208 209 209 209 209 209 210 210 211 212 213 213

18.1.1 Engelse werkwoorden in het Nederlands 18.1.2 Werkwoorden met afkortingen

18.1.3 Spelling van bijvoeglijke naamwoorden (adjectieven) en het voltooid deelwoord als adjectief

18.2 Meervoud

18.3 Samenstellen en aaneenschrijven

18.3.1 Samenstellingen 18.3.2 Spellingtekens

18.4 Zinsconstructies

18.4.1 De verwijswoorden dat , die en wat 18.4.2 Congruentie van onderwerp en persoonsvorm 18.4.3 De voegwoorden als en dan 18.4.4 Verwijzingen naar zaken en personen 18.4.5 Woorden als beide/beiden en sommige/sommigen 18.5.1 Wanneer schrijf je een hoofdletter? 18.5.2 Wanneer schrijf je een punt? 18.5.3 Wanneer schrijf je een dubbelepunt? 18.5.4 Wanneer schrijf je een komma? 18.5.5 Wanneer schrijf je een puntkomma? 18.5.6 Wanneer schrijf je een vraagteken? 18.5.7 Wanneer schrijf je een uitroepteken? 18.5.8 Wanneer schrijf je aanhalingstekens? 18.5.9 Wanneer schrijf je dubbele aanhalingstekens? 18.5.10 Wanneer schrijf je een weglatingsstreepje? 18.7.1 Zelfstandige naamwoorden met ‘de’ als lidwoord 18.7.2 Zelfstandige naamwoorden met ‘het’ als lidwoord 18.7.3 Richtlijnen voor het lidwoord bij afkortingen en samenstellingen 18.7.4 Uitdrukkingen met en zonder lidwoord

18.5 Hoofdletters en interpunctie

18.6 Het voornaamwoordelijk bijwoord

18.7 Lidwoorden

Made with FlippingBook flipbook maker