Jacob Eikelboom en Monique de Graaf - Meesterlijk schrijven

14.3.3 Slot

134 134 135 137 137 140 141 143 143 144 144 145 145 146 146 147 150 151 153 154 155 155 155 156 160 160 162 166 167 169 169 170 171 172 179

14.3.4 Verkorte opbouw met inleiding, kern en slot

14.3.5 Het argumentatieschema 14.4 Hoe stem je een betoog af op de lezer? 14.5 Voorbeeld van een betoog 14.6 Standaardzinnen voor een betoog

Checklist betoog

15

Verweerschrift

15.1 Wanneer schrijf je een verweerschrift? 15.2 Wat is het tekstdoel van een verweerschrift? 15.3 Hoe bouw je een verweerschrift op?

15.3.1 Inleiding 15.3.2 Kern

15.3.3 Slot

15.4 Hoe stem je een verweerschrift af op de lezer? 15.5 Voorbeeld van een verweerschrift 15.6 Standaardzinnen voor een verweerschrift

Checklist verweerschrift

16

Beleidsnota

16.1 Wanneer schrijf je een beleidsnota? 16.2 Wat is het tekstdoel van een beleidsnota? 16.3 Hoe bouw je een beleidsnota op?

16.3.1 Inleiding 16.3.2 Kern

16.3.3 Slot

16.4 Hoe stem je een beleidsnota af op de lezer? 16.5 Voorbeeld van een beleidsnota 16.6 Standaardzinnen voor een beleidsnota

Checklist beleidsnota

17

Rapportage

17.1 Wanneer schrijf je een rapportage? 17.2 Wat is het tekstdoel van een rapportage? 17.3 Hoe bouw je een rapportage op? 17.3.1 Een gespreksrapportage 17.3.2 Een onderzoeks- of adviesrapport

Made with FlippingBook flipbook maker