Vincent de Waal (red.) - Interprofessioneel werken en innoveren in teams

DEEL III Praktijkonderzoeken

9

Introductie deel III Linda van den Broek

171

9.1 Inleiding

171 172 173 174 175 176 177

9.2 Acht praktijkonderzoeken

9.3 Cliënten centraal

9.4 Ondersteunen van de samenwerking

9.5 Organisatieverandering

9.6 Competente professionals met ambitie

9.7 Belang van onderzoek

10

Patiëntgerichte zorgplannen: interprofessioneel samenwerken binnen de eerstelijns zorg Best practices onder de loep Jerôme van Dongen, Claudy Cobben-Crefcoeur, Loes van Bokhoven, Sandra Beurskens & Ramon Daniëls

179

10.1 Inleiding

179 182 185 187 189 192

10.2 Interprofessionele teams in de eerste lijn

10.3 Negen succesfactoren 10.4 Verbeterpunten 10.5 Slotopmerkingen

Literatuur

11

Resultaten van de proeftuinen van PACT

193

Inclusie door interprofessionele samenwerking in kindvoorzieningen 0-6 jaar (samenwerking kinderopvang, basisonderwijs en jeugdzorg) Marielle Balledux, Jeannette Doornenbal, Ruben Fukkink, Jolanda Spoelstra, Marloes van Verseveld & Tom van Yperen

11.1 Inleiding

193 196 199 205 207

11.2 Onderzoeksopzet 11.3 Resultaten 11.4 Aanbevelingen

Literatuur

Made with FlippingBook flipbook maker