Marie-José Geenen - Reflecteren

Inhoud

Inleiding

13

DEEL 1 Theorie

1

Leren

19

Inleiding

19 19 23 26 29 33 35

1.1 Verschillende opvattingen over leren 1.2 Verschillende vormen van kennis 1.3 Verschillende manieren van leren 1.4 Verschillende vormen van leren

1.5 Leren om te leren

Kernpunten

2

R eflec teren

37

Inleiding

37 37 39 41 47 50 55 59 61

2.1 Leren door te reflecteren

2.2 Wat is reflecteren?

2.3 Reflecteren nader verkend

2.4 Ervaringen

2.5 Opbrengsten van (leren) reflecteren

2.6 Reflecteren en feedback 2.7 Hier-en-nu-reflectie

Kernpunten

Made with