Marilene Gathier en Dorine de Kruyf - Beter lezen - Tekstboek

3 Help, een dief!

Mariam zit in de bus. Haar tas staat op de vloer. Naast Mariam zit een man. De bus stopt. De man staat op. Hij pakt de tas van Mariam. De man rent weg. Mariam roept:

‘Help, help, een dief!’ Maar de man is weg. En de tas van Mariam is ook weg.

15

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker