Marilene Gathier en Dorine de Kruyf - Beter lezen - Tekstboek

2 Vies

Rita is op een feest. Zij drinkt een glas sap.

Rita heeft het glas in haar hand. Rita’s zoon is ook op het feest. Hij is vier jaar. Hij trekt aan Rita’s arm. Het sap valt op Rita’s broek. Haar broek is vies. Wat erg! Nu moet Rita naar huis.

14

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker