Marilene Gathier en Dorine de Kruyf - Beter lezen - Tekstboek

2 De zinnen en teksten Aanvankelijk zijn de zinnen en teksten kort, later worden deze langer. De eerste teksten zijn kort, omdat de concentratie van een beginnend lezer duidelijk afneemt naarmate de tekst langer is. 3 De lay-out en lettergrootte De letters en de regelafstand worden in de loop van het boek kleiner. De cursist kan hierdoor langzamerhand aan in authentieke teksten gangbare lettergroottes wennen. In de teksten heeft (bijna) elke zin een aparte regel. 4 De oefeningen De basisstof is verdeeld over twee niveaus, de *- en de **-oefeningen. Deze vindt de cursist in zijn oefenboeken. Deze oefeningen zijn gericht op de inhoud van de leestekst. In de docentenhandleiding zijn de ***-oefeningen opgenomen. Deze zijn meer op structuur gericht. De docent kan ze kopiƫren en aanbieden aan cursisten die de basisstof snel doorgewerkt hebben. Binnen de *- en de **-oefeningen is er ook een opbouw wat betreft moeilijkheidsgraad.

Handleiding en lesvoorbereiding

Het feit dat alle oefeningen verschillende keren in de oefenboeken voorkomen, was voor ons een reden deze eerst uitvoerig in het algemene gedeelte van de handleiding toe te lichten. Door de uitgebreide handleiding kan ook een docent met weinig ervaring in alfabetiseringsgroepen met Beter lezen werken.

Illustraties

Illustraties in een lesboek voor alfabetiseringscursussen moeten duidelijk, herkenbaar en geschikt voor volwassenen zijn. De illustraties van Fred de Heij voldoen onzes inziens aan deze voorwaarden.

Webondersteuning Voor docenten bestaat de mogelijkheid om een docentenhandleiding bij deze uitgave aan te vragen. Dit kan via www.coutinho.nl.

11

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker