Berna de Boer, Margaret van der Kamp en Birgit Lijmbach - Nederlands in gang

Inhoud

19

Preface

Hoofdstuk 1  Welkom

20

21 22 23 23 24 24 25 25 26 26 26 26 27 27 28 29 29 29 30 30 31 33 33 34 35 35 36 37 37 32

1.1 1.2 1.3

Dialoog

Woordenlijst

Zich voorstellen / informatie vragen / landen

Opdracht 1

1.4

Personaal pronomen + werkwoord

Opdracht 2-3 Telwoorden Opdracht 4-5 Het alfabet Opdracht 6-7

1.5

1.6

1.7

Spellen

Opdracht 8

1.8

Begroeten en afscheid nemen

Opdracht 9-10

Opdracht 11: Een formulier invullen

1.9

Uitspraak: zinsaccent

Opdracht 12

Cultuur

In de praktijk

Eigen vocabulaire

Reflectie

Hoofdstuk 2  In de kantine

2.1 2.2

Dialoog

Woordenlijst Opdracht 1 Familierelaties

2.3 2.4

Beschrijven van mensen

Opdracht 2

2.5 2.6

Hoofdzin

Ja / nee-vragen

Made with FlippingBook flipbook maker