Berna de Boer, Margaret van der Kamp en Birgit Lijmbach - Nederlands in gang

1

Welkom

■■ zich voorstellen ■■ informatie vragen ■■ adres en land van herkomst ■■ landen / talen / nationaliteiten ■■ telwoorden ■■ alfabet ■■ spellen ■■ begroeten en afscheid nemen ■■ personaal pronomen + werkwoord ■■ uitspraak: zinsaccent

Made with FlippingBook flipbook maker