Berna de Boer, Margaret van der Kamp en Birgit Lijmbach - Nederlands in gang

247 247 247 248

Cultuur

In de praktijk

Eigen vocabulaire

Reflectie

Hoofdstuk 18  Bij de politie

250

251 252 252 253 253 253 255 255 256 257 257 258 258 258 259 259 259 259 259 260 261 264 281 286 288 289 290 310

18.1 18.2

Dialoog

Woordenlijst Opdracht 1

Opdracht 2: Gebeurtenissen beschrijven

18.3

Conjuncties Opdracht 3-4

Opdracht 5: Informatie vragen en geven

18.4

Tekst

Opdracht 6

Opdracht 7: Aangifte doen Opdracht 8: Categoriseren Advies vragen en geven

18.5

Opdracht 9

Opdracht 10: Vertellen met getallen

18.6

Uitspraak: g – sch – isch

Opdracht 11

Cultuur

In de praktijk

Eigen vocabulaire

Reflectie

Bijlagen

Checklist Europees Referentiekader A2

1 2 3 4 5 6 7 8

Grammaticaoverzicht

Onregelmatige werkwoorden (sterke werkwoorden)

Verantwoording

Kaart van Nederland

Kaart van Nederlandstalige gebieden

Register

Antwoorden bij de opdrachten

Made with FlippingBook flipbook maker