Berna de Boer, Margaret van der Kamp en Birgit Lijmbach - Nederlands in gang

Hoofdstuk 16  Naar de bioscoop

222

223 223 224 224 225 227 227 228 228 228 229 229 229 230 230 230 235 236 237 238 239 239 240 243 243 243 244 245 245 245 246 246 246 232 234

16.1 16.2

Dialoog

Woordenlijst Opdracht 1 Conjuncties Opdracht 2-5

16.3

Opdracht 6: Een persoon zoeken om mee naar de film te gaan

Opdracht 7: Een woord raden

Opdracht 8: Een uitnodiging schrijven

16.4

Tekst

Opdracht 9

16.5

Uitspraak: ig – lijk

Opdracht 10

Cultuur

In de praktijk

Eigen vocabulaire

Reflectie

Taalbiografie

Hoofdstuk 17  Thuis

17.1 17.2 17.3

Tekst

Dialoog

Woordenlijst Opdracht 1

Opdracht 2: Een app sturen

Opdracht 3: Activiteiten beschrijven

Opdracht 4: Luisteren naar telefoongesprekken Opdracht 5: Telefoongesprekken voeren

17.4

Er / daar

Opdracht 6-7

17.5

Zijn – aan het + infinitief

Opdracht 8

Opdracht 9: Een gesprek voeren Opdracht 10: Over je dag schrijven Opdracht 11: Over apps vertellen

17.6

Uitspraak: r – l Opdracht 12-13

Made with FlippingBook flipbook maker