Berna de Boer, Margaret van der Kamp en Birgit Lijmbach - Nederlands in gang

202 202 202 202 204 205 205 205 206 206 207 207 209 210 210 211 211 213 213 214 214 215 216 217 217 217 218 218 219 219 219 219 220 220 208

14.5

Futurum

Opdracht 8

Opdracht 9: Ipie in de sportschool Opdracht 10: Een enquête invullen

14.6

Tekst

Opdracht 11

14.7

Uitspraak: oe – u – uu

Opdracht 12-13

Cultuur

In de praktijk

Eigen vocabulaire

Reflectie

Hoofdstuk 15  In de trein

15.1 15.2

Dialoog

Woordenlijst Opdracht 1

15.3

Beschrijven wat je ziet

Opdracht 2-3

15.4

Demonstratief pronomen – zelfstandig

Opdracht 4

15.5

Dit is / zijn, dat is / zijn

Opdracht 5-7

Opdracht 8: Een puzzel maken Opdracht 9: Over borden spreken

Opdracht 10: Woordwolk

Opdracht 11: Vakantieplannen maken Opdracht 12: Een vakantiekaartje schrijven

15.6

Tekst

Opdracht 13

15.7

Uitspraak: ng – ing – nk

Opdracht 14

Cultuur

In de praktijk

Eigen vocabulaire

Reflectie

Made with FlippingBook flipbook maker