Eric Leltz - Organisaties in transitie

Organisaties in transitie Ondernemend in een veranderende wereld

Eric Leltz

u i t g e v e r ij

c

c o u t i n h o

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker