Herman Blom en Siep van der Werf - Migranten in de Nederlandse samenleving

1  Migratie, komst en herkomst

In tabel 1.1 wordt een overzicht gegeven van de verschillende herkomstlanden in 2005 en 2016, waarbij we de omvang aangeven voor het totaal aan migranten en hun kinderen, verdeeld over westerse en niet-westerse allochtonen. Daarbij beschouwen we de Midden- en Oost-Europese EU-landen (de MOE-landen) als een aparte groep. Het gaat hier om: Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slo venië, Estland, Letland en Litouwen (in 2004 tot de Europese Unie toegetreden) en Roemenië en Bulgarije (op 1 januari 2007 toegetreden). In tabel 1.1 worden Bulgarije, Polen en Roemenië apart genoemd, omdat ze onder de MOE-landen de meest belangrijke landen van herkomst zijn. Bij niet-westerse allochtonen kijken we apart naar landen waar veel vluchtelingen vandaan komen en naar de ‘grote’ vroegere migratielanden. In de tabellen 1.2 en 1.3 wordt de verdeling van allochtonen over de Nederlandse bevolking in 2015 en 2016 aangegeven. Tabel 1.1 Bevolkingsaandeel allochtonen van de eerste en tweede generatie naar land van herkomst in 2015 en 2016 (CBS, 30 mei 2016) Totaal bevolking Allochtonen eerste generatie 2016 Allochtonen tweede generatie 2016 2005 2016 Totaal bevolking 16.305.526 16.979.120 1.818.497 1.776.247 Autochtonen 13.182.809 13.226.829 Allochtonen 3.122.717 3.752.291 1.920.877 1.831.414 Totaal westerse allochtonen 1.423.675 1.655.699 772.428 883.271 België 112.731 117.389 42.573 73.816 Duitsland 386.716 360.116 104.336 255.780 Frankrijk 32.995 42.070 22.248 19.822 Griekenland 12.720 20.769 14.191 6.578 Italië 35.830 48.366 26.693 21.673 Voormalig Joegoslavië 76.301 84.243 52.627 31.616 Voormalige Sovjet-Unie 44.419 80.013 59.018 20.995 Spanje 31.286 41.572 24.759 16.813 Groot-Brittannië 76.344 84.466 46.395 38.071 Verenigde Staten 30.482 38.494 23.895 14.599 Indonesië 396.080 366.849 105.235 261.614 Japan 7.286 7.726 5.802 1.924 Totaal MOE-landen 77.534 243.866 Bulgarije 3.968 25.520 21.818 3.702 Polen 39.815 149.831 117.269 32.562 Roemenië 8.417 23.020 17.820 5.200

28

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online