Masja Mesie, Guus Perry & Patricia Rose - DigiTaal

Activiteit ■■ Ga naar een website waarmee je een woordwolk kunt creëren en maak een woordwolk. ■■ Laat de woordwolk aan je leerlingen zien. Pas eventueel de woordstijl, de kleur, de vorm en de opbouw aan. ■■ Je kunt vragen stellen over de woordwolk: Wat valt je op? Welke woorden springen eruit? Wat betekenen deze woorden? ■■ Je leerlingen voegen de onbekende woorden eventueel aan een persoonlijke woordenlijst toe. ■■ Reflecteer op de woordwolk die je zelf hebt gemaakt. Wat hebben je leerlingen hiervan ge- leerd? Voorbeeld ■■ Laat de woordwolk gedurende een paar seconden zien en vraag je leerlingen zo veel moge- lijk woorden op te schrijven die ze hebben onthouden. ■■ Vraag je leerlingen of er woorden zijn die ze niet kennen en bespreek deze of laat ze de on- bekende woorden actief hergebruiken door ze bijvoorbeeld korte zinnen te laten schrijven. Voorbeeld ■■ Je leerlingen bekijken de woordwolk en schrijven op waar de oorspronkelijke tekst vandaan zou kunnen komen, wat voor soort tekst het is of wat voor onderwerp de tekst heeft. ■■ Gebruik de woordwolk om in een werkstuk te ‘sturen’. Laat je leerlingen hun werkstuk in een woordwolk gieten: welke woorden komen vaker voor dan andere? Is dat in overeenstem- ming met de bedoeling van het werkstuk? Voorbeeld (zie ook A1/A2) ■■ Maak twee- of viertallen, plaats daarbij bepaalde leerlingen bewust in een groepje of laat hen juist zelf kiezen. ■■ Je leerlingen maken een samenvatting van informatieve teksten en maken in groepen een woordwolk van deze teksten. Zij houden vervolgens een presentatie over de geleerde kennis aan de hand van de woordwolk. Variatie en differentiatie ■■ Geef verschillende verwerkingsopdrachten die variëren op inhoud en taaleisen die je stelt aan de productie van de taal. ■■ Varieer bij het samenstellen van de groepen: wissel af tussen homogene en heterogene groe- pen. Tip ■■ Om de digitale tool Wordle te kunnen gebruiken heb je de nieuwste versie van Java nodig, controleer eerst of je die hebt. ■■ Alternatieven voor Wordle zijn te vinden in de lijst met webtools en apps.

woordenschat lezen schrijven kijken & luisteren gesprekken voeren spreken

A1

A2

B1

MI verbaal-linguïstisch visueel-ruimtelijk

begrijpen, toepassen, creëren

21 creatief denken, probleem oplossen, samenwerken

B

35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online