Loek ten Berge, Ellen van der Aart, Frank Hagemans en Guido Winckels - Dit is marketing!

1.4 |  De toepassing van het marketingconcept

nen schakels uit de bedrijfskolom. Denk hierbij aan de retail waar een verschuiving heeft plaatsgevonden van fysieke winkels naar internetwinkels (webshops).

Kader 1.9 Groupon

1.4 De toepassing van het marketing concept Om het marketingconcept (de klant is koning) te kunnen toepassen, heeft de marketeer de beschikking over een aantal instrumenten. Deze worden ook wel de vier P’s genoemd: het product, de prijs, de plaats (de verkooppunten die worden ingezet) en de pro motie (de communicatie naar de klant). Soms wordt er in de literatuur een vijfde P toegevoegd: die van personeel. Goed en klantvriendelijk personeel is in ieder geval in de dienstverlening (bijvoorbeeld een restaurant of onderwijsinstituut) van doorslaggevend belang voor het behalen van succes. In de detailhan delsmarketing wordt daarnaast de P van presentatie gebruikt (intern voor wat betreft de inrichting van de winkel en extern voor wat betreft de etalage en win kelpui). Soms wordt ook nog de P van physical dis tribution (fysieke distributie) toegevoegd (opslag en transport). 1.4.1 De marketingmix De vier, vijf of zes P’s vormen samen de marketing mix en moeten elk op de juiste manier worden inge zet. Dat geldt ook voor de subinstrumenten waaruit elke P is opgebouwd (zie illustratie 1.10). Een misser op een van deze subinstrumenten kan verstrekkende gevolgen hebben, zoals kader 1.10 laat zien. Kader 1.10  Een merknaam kiezen Een Amerikaanse autofabrikant kwam er na de in troductie van zijn merk ‘Nova’ achter dat de export naar Spaanstalige landen verre van succesvol ver liep. Als hij zich vooraf de moeite getroost had on derzoek te doen naar deze merknaam, dan was hij erachter gekomen dat nova in die landen wordt uit gesproken als ‘ no va ’, hetgeen ‘loopt niet’ betekent. En dat is nu niet bepaald een aansprekende naam voor een auto. Steeds meer internationaal opere rende bedrijven gebruiken daarom zogenoemde connotatiechecks .

Deel I  Algemeen

Illustratie 1.9 Voordeelsite Groupon.nl

Wij hebben met betrekking tot het productbeleid ge wezen op manieren om klanten te betrekken bij het ontwikkelen en het verbeteren van producten en met betrekking tot het prijsbeleid op het ontstaan van on line veilingen en aanbieders van groepsvoordelen. In het kader van het promotiebeleid kan onder meer ge wezen worden op search engine optimization (SEO : daarmee kan een website zo worden ingericht dat hij gemakkelijk te vinden is door zoekmachines zoals Google) en search engine advertising (SEA: de bezoe ker voert bij de zoekmachine een bepaald woord of combinatie van woorden in, waarop in de rechterko lom advertenties verschijnen). Bij affiliate marketing maakt een tussenpersoon tegen vergoeding op zijn site reclame voor het product van de adverteerder. Er zijn bedrijven die uitsluitend via internet verkopen, zoals bol.com. Het oriëntatie/informatietraject dat een klant doorloopt voordat hij tot aankoop overgaat, speelt zich tegenwoordig veelal online af. Daar zoekt de klant informatie, maakt hij vergelijkingen en leest hij reviews. Daarna volgt het kooptraject offline of online. Dit heeft ook invloed op de wijze (kanalen en instrumenten, zie plaatsbeleid ) van promotie. Door de groei van e-commerce heeft in sommige bedrijfs takken een verschuiving plaatsgevonden en verdwij De naamGroupon is een samentrekking van ‘group’ en ‘coupon’. Groupon biedt dagelijks kortingsbon nen aan voor restaurants, pretparken, kledingzaken en andere winkels, veelal in een bepaalde regio. Zo dra een grote groep potentiële kopers zich gemeld heeft, kan er een aantrekkelijke prijsdeal gesloten worden. Aanbiedingen kunnen door geïnteresseer den verspreid worden onder hun volgers. Een prijs deal vindt pas doorgang als genoeg mensen hebben laten weten te willen meedoen. Zijn er te veel men sen die op het aanbod reageren, dan geeft Groupon aan dat de limiet bereikt is.

| 27

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online