Barbara Buijten - Relatiegerichte begeleiding

Inhoud

Inleiding

11

1

Relatiegericht werken in de begeleiding

17

1.1 Kwaliteiten van de begeleider

18 20 22 25 26 28 32

1.2 Contact maken

1.3 Eigen inbreng bij begeleiden 1.4 Waarom zoeken mensen ondersteuning? 1.5 Voorwaarden voor effectieve begeleiding 1.6 Effectieve methoden van begeleiding 1.7 Moeilijkheden in het begeleiden en ondersteunen

2

Relatie opbouwen

33

2.1 Begeleiders- en cliëntkenmerken 2.2 Rolverdeling in de relatie 2.3 Betrokkenheid met de cliënt 2.5 Vertrouwen en veiligheid creëren 2.6 De relatie effectief onderhouden 2.7 Omgaan met moeilijkheden in de relatie 2.4 Begrip voor de cliënt

34 37 39 42 44 45 46

3

Onderzoekende houding

51

3.1 Kenmerken van een onderzoekende houding

51 53 58 63 67 69

3.2 Aspecten van persoonlijkheid 3.3 Zelfonderzoek doen 3.4 Zelfreflectie en bewustwording

3.5 Een onderzoekende houding in de relatie met de cliënt

3.6 Moeilijkheden bij zelfonderzoek

Made with FlippingBook - Share PDF online