Barbara Buijten - Relatiegerichte begeleiding

8

Waarden in de relatiegerichte begeleiding

141

8.1 Wat zijn waarden? 8.2 Waarden van de begeleider

141 142 143 147 148 151 153

8.3 Dilemma’s 8.4 Ethische codes

8.5 Ethische overwegingen 8.6 Waarden van de cliënt

8.7 Moeilijkheden in het hanteren van waarden

9

Motiveren in de relatiegerichte begeleiding

155

9.1 Motivatie

155 156 159 161 163 164 165

9.2 Redenen voor verandering 9.3 Motiverende factoren

9.4 De wil

9.5 Doelen bereiken 9.6 Effectief motiveren

9.7 Moeilijkheden in het motiveren

10

Het cultureel bewustzijn in de relatiegerichte begeleiding

169

10.1 Wat is cultuur?

169 171 176 178 182

10.2 Culturele verscheidenheid

10.3 Discriminatie

10.4 Omgaan met culturele verschillen 10.5 Moeilijkheden in omgaan met diversiteit

Afsluiting

185

Bronnen

187

Register

193

Over de auteur

199

Made with FlippingBook - Share PDF online