Gerda van Straten, Margot Scholte en Ard Sprinkhuizen - Dichterbij de basis

mogelijkheid bieden om te differentiëren. Vanuit het idee om een ondersteu- nende reader te maken, ontstond geleidelijk een nieuw boek dat docenten de mogelijkheid geeft om te kiezen welke uitgave bij welke groep studenten het beste aansluit. De huidige uitgave Dichterbij wordt op veel opleidingen naar tevredenheid gebruikt, hoewel die in onze optiek de publicatie blijft voor soci- aal werkers die hun werkwijzen willen toesnijden op de veranderende vragen en opdrachten in het transformerende sociale domein. In die publicatie wordt uitgebreider gereflecteerd op de praktijktheoretische bouwstenen van Dichter- bij: empowerment, wederkerigheid en normatieve professionaliteit. Daarmee is die uitgave volgens ons een geschikte keuze om gebruikt te worden in die opleidingen waar studenten al veel in de praktijk werken, zoals deeltijdoplei- dingen, duale opleidingen of voltijdopleidingen die het leren op de werkplek centraal stellen. Dichterbij de basis biedt op didactisch gebied meer ondersteuning. Het boek staat vol voorbeelden waardoor het studenten een goed beeld geeft hoe de prin- cipes van Dichterbij toegepast kunnen worden in uiteenlopende situaties en die tegelijk voldoende ruimte laten om daarin ook af te kunnen wijken en een eigen werkwijze te ontwikkelen. Elk hoofdstuk sluit af met opdrachten die de stof doen leven en die mogelijkheden geven om studenten actief met de concepten van Dichterbij aan de slag te laten gaan. De opdrachten zijn uitgeprobeerd in het hoger onderwijs door een groot aantal studenten, en aan de hand van hun ervaringen is de didactiek aangepast en zijn opdrachten bewerkt. In het boek zijn ook veelgebruikte hulpmiddelen opgenomen, zoals vraagsug- gesties voor het opstarten van het contact en het exploreren van de situatie. Op de bijbehorende website ( www.coutinho.nl/dichterbijdebasis ) zijn verschil- lende hulpmiddelen en verwijzingen naar relevante websites te vinden. De ontwikkelde hulpmiddelen zijn opnieuw tegen het licht gehouden en hier en daar aangepast of aangevuld. De uitleg is uitgebreider en meer toege- sneden op de doelgroep van (beginnende) studenten. Tegelijk biedt het aanvul- lende materiaal een schat aan informatie die bij tal van andere studieonderde- len en in de (toekomstige) beroepspraktijk van pas kan komen. Aan Dichterbij de basis is met veel enthousiasme gewerkt door Gerda van Stra- ten, een ervaren onderwijsontwikkelaar en methodiekdocent in het sociaal werk. Margot Scholte en Ard Sprinkhuizen, medeontwikkelaars van Dichter- bij, hebben meegewerkt aan het uitbreiden van de tekst en het inbedden in het theoretisch kader. Op deze manier zijn de verschillende deskundigheden gebundeld. Als auteurs zijn we dank verschuldigd aan Willemijn Koolhaas, Irma Dek- ker en Meena van Opzeeland. Zij hebben de tekst voorzien van opbouwend commentaar vanuit hun ervaring in de praktijk. En laten we niet de studenten

Made with