Gerda van Straten, Margot Scholte en Ard Sprinkhuizen - Dichterbij de basis

5

Taak 2: situatie verkennen

79 81 90 94

5.1 Gesprekstechnieken

5.2 In gesprek met meerdere personen 5.3 Hulpmiddelen voor het verkennen van de situatie

Opdrachten

100

6

Taak 3: situatie afwegen

109 110 111 113 116 117 118 120 126 132 135 137 139 143

6.1 Disbalans tussen draagkracht en draaglast

6.2 Soort balansverstoring

6.3 Aandachtspunten bij het afwegen

Opdrachten

7

Taak 4: wensen en oplossingen verkennen

7.1 Overzicht van mogelijke oplossingen 7.2 Tips bij het zoeken naar oplossingen

7.3 Begeleidervaardigheden tijdens het zoeken naar oplossingen

Opdrachten

8

Taak 5: plannen en acties uitvoeren en bijstellen

8.1 Plannen en acties vastleggen 8.2 Acties van de cliënt coachen

Opdrachten

9

Taak 6: evalueren en/of afsluiten

145

Opdrachten

147

Bijlagen

149 150 157 166 168 171 172

1 2 3 4 5 6

Typologie van balansverstoringen

Leefgebiedenlijst Lijst gespreksthema’s

Uitgebreide vragenlijst gespreksthema’s Verkorte vragenlijst gespreksthema’s

Participatielijst

Literatuur

176

Register

177

Made with