Gerda van Straten, Margot Scholte en Ard Sprinkhuizen - Dichterbij de basis

Inhoud

Inleiding

11

1

Dichterbij: visie en basishouding

15 17 19 23 27

1.1 Methodisch werken 1.2 Theoretische onderbouwing 1.3 Basishouding Dichterbij

Opdrachten

2

Werkprincipes

29

2.1 Werkprincipe 1: organiseer ondersteuning dicht bij de leefwereld van de cliënt 2.2 Werkprincipe 2: empower alle betrokkenen door het maken van verbindingen 2.3 Werkprincipe 3: begin met eenvoudige, lichtvoetige en korte acties 2.4 Werkprincipe 4: gebruik professionaliteit op een creatieve manier 2.5 Werkprincipe 5: werk aan de hand van het cyclisch werkproces

30

31

40 42 45 45 47 49 52 53 54 56 59 63 63 70 74 75 77

Opdrachten

3

Het cyclisch werkproces

3.1 Waarom cyclisch werken? 3.2 ‘Eropaf ’ en het cyclisch werkproces

3.3 Met wie werk je? 3.4 Interactie met de cliënt

3.5 Rapporteren van het cyclisch werkproces

Opdrachten

4

Taak 1: contact tot stand brengen

4.1 Aanlooproutes naar het sociaal werk

4.2 Het eerste contact

4.3 Sociale en culturele verschillen 4.4 Inspelen op verbale en non-verbale uitingen

Opdrachten

Made with