Petra Verhagen - Kwaliteit met beleid

LEESWIJZER

Online studiemateriaal www.coutinho.nl/kwaliteitmetbeleid3

Bij dit boek hoort een website met studiemateriaal. Hierop vind je tips voor ‘verder lezen’, waarin wordt verwezen naar interessante, relevante bronnen met aanvullende informatie over de behandelde leerstof. Ook zijn daarin checklists en verwerkingsopdrachten opgenomen. Op plaatsen in de tekst waar naar de website bij dit boek wordt verwezen, zie je dit symbool staan: Dit boek geeft als ‘studieboek’ een goed overzicht van de interne en exter- ne omgeving van organisaties. Dankzij de checklists en praktijkopdrachten van de ondersteunende website is Kwaliteit met beleid ook heel bruikbaar als ‘werkboek’. Daar waar ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ staat, kan ook ‘zij’ of ‘haar’ worden gelezen.

15

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online