Ruben Fukkink en Ron Oostdam - Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context

3 Superdiverse schoolklassen: eennieuweuitdaging voor docenten 45 Maurice Crul, Güngör Uslu & Zeb Lelie Leerdoelen 45 3.1 Inleiding 45 3.2 Ontstaansgeschiedenis van het begrip superdiversiteit 47

3.3 Opkomst van het begrip superdiversiteit 48 3.4 Wanneer is sprake van superdiversiteit? 51 3.5 Superdiversiteit: handvatten voor de lespraktijk 51 3.6 Tot slot 53 Kort samengevat 54 Vragen 54 Meer weten? 54

4 Omgaanmet ouders in de context van (super)diversiteit 55 Mariëtte Lusse & Peter de Vries Leerdoelen 55 4.1 Inleiding 55 4.2 Opvoeden in een superdiverse context 56 4.3 Het begeleiden van kinderen in de schoolloopbaan 57 4.4 Educatieve samenwerking tussen school en ouders 59 4.5 Verbeteren van de samenwerking met ouders in de grootstedelijke context 60 4.5.1 Tien criteria voor scholen voor een betere samenwerking met ouders 60 4.5.2 Tien succesfactoren voor leraren voor een betere samenwerking met ouders 62 4.6 Tot slot 64 Kort samengevat 64 Vragen 64 Meer weten? 65

5 Interprofessionele samenwerking in de grote stad 67

Emran Riffi, Ruben Fukkink & Ron Oostdam Leerdoelen 67

5.1 Inleiding 67 5.2 Samenwerking: wie neemt het initiatief? 69 5.3 Typen samenwerking op basis van intensiteit en sturing 70 5.3.1 Parallelle samenwerking: weinig sturing, laag-intensieve samen- werking 70 5.3.2 Ideële samenwerking: weinig sturing, hoog-intensieve samenwer- king 71

Made with